جک و پمپ هیدرولیک پیش تنیدگی ( Prestressed Jack and Pump)

دسته بندی محصول:  سازه بتنی

توقف تولید و فروش

جک و پمپ پیش تنیدگی (Prestressed Jack and Pump)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5
1,000,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران
حداقل سفارش  5
6,050,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  5
6,900,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  5
6,950,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  5
3,970,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  5
2,980,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع ساختمانی پوزولان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه توسعه فناوریهای نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه توسعه فناوریهای نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه توسعه فناوریهای نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه توسعه فناوریهای نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه توسعه فناوریهای نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه توسعه فناوریهای نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...