جک قیچی کوتاه 3 فاز

Short Scissors Lift 3Faz

دسته بندی محصول:  جک ماشین

توقف تولید و فروش

جک قیچی کوتاه با قفل کن های پنوماتیکی و دارای گواهینامه استاندارد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
80,000,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 عدد
82,500,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 عدد
506,000,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 عدد
116,600,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 عدد
206,800,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 عدد
201,300,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 عدد
99,000,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 عدد
75,350,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 عدد
45,000,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 عدد
80,850,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 عدد
95,000,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
93,000,000 تومان
کیا صنعت پدیده فرزان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پاریزان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پاریزان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پاریزان صنعت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...