جعبه خرما و بسته بندی رطب صادراتی

دسته بندی محصول:  جعبه بسته بندی

توقف تولید و فروش

جعبه خرما و بسته بندی رطب صادراتی ، جعبه خرما و بسته بندی رطب صادراتی بسته بندی و جعبه سازی آروین ، کارتن سازی آروین شرکت جعبه سازی صادراتی و تولید جعبه خرما خشکبار و رطب ( packing )

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
ترسیم آریانیک
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 جعبه
2,100 - 2,500 تومان
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  100 جعبه
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 جعبه
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  50 جعبه
توقف تولید و فروش
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
ترسیم آریانیک
حداقل سفارش  5000 جعبه
توقف تولید و فروش
فرد مقوا
حداقل سفارش  5000 جعبه
1,000 - 8,000 تومان
صنایع بسته بندی خوزستان (کارتن اهواز)
حداقل سفارش  40 جعبه
توقف تولید و فروش
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  100 جعبه
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  50 جعبه
توقف تولید و فروش
ترسیم آریانیک
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
ترسیم آریانیک
حداقل سفارش  5000 جعبه
3,000 - 15,000 تومان
صنایع بسته بندی خوزستان (کارتن اهواز)
حداقل سفارش  100 جعبه
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1000 جعبه
توقف تولید و فروش
صنایع کارتن پلاست نفیس
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
ترسیم آریانیک
حداقل سفارش  20 جعبه
توقف تولید و فروش
جعبه سازی نقش باغ


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 جعبه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...