تیوپ های گرافیتی دستگاه جذب اتمی

Graphite Tube

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

انواع تیوپ گرافیتی طیف سنج جذب اتمی کوره مورد استفاده در دستگاه های Agilent ، Varian وPerkin Elmer

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
230,000,000 - 237,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
2,000,000 - 4,500,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
20,000,000 تومان
ویرا تجهیز اسپادانا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000,000 - 3,500,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
12,000,000 - 65,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
15,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
15,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 1,500,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
43,000,000 - 47,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
270,000,000 - 350,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
190,000,000 - 210,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...