تیوپ های گرافیتی دستگاه جذب اتمی

Graphite Tube

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

انواع تیوپ گرافیتی طیف سنج جذب اتمی کوره مورد استفاده در دستگاه های Agilent ، Varian وPerkin Elmer

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
20,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
500,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
25,000,000 - 34,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
44,000,000 - 90,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
30,000,000 - 86,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
54,000,000 - 57,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
70,000,000 - 340,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
50,000,000 - 90,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
45,000,000 - 53,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...