تیر چراغ برق پارکی و خیابانی آهنی لوله ای 7 ، 8 و 9 متری

دسته بندی محصول:  تیر چراغ برق

توقف تولید و فروش

تیر چراغ برق پارکی و خیابانی آهنی لوله ای 7 ، 8 و 9 متری، پایه چراغ روشنایی گالوانیزه گرد رنگی پارک ها و معابر با قابلیت نصب انواع سر چراغی ها به ارتفاع هفت ، هشت و نه متر با پوشش رنگ

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مازیارصنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 تومان
صنایع روشنایی بنیاد
حداقل سفارش  1 عدد
95,000 تومان
صنایع روشنایی بنیاد
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 8,000,000 تومان
مهندسی تام تال
حداقل سفارش  1 عدد
125,000 تومان
صنایع روشنایی بنیاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,250,000 تومان
صنایع روشنایی بنیاد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مازیارصنعت
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
صنایع روشنایی بنیاد
حداقل سفارش  1 عدد
3,500,000 تومان
صنایع روشنایی بنیاد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 عدد
3,700,000 تومان
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 - 1,450,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...