تعمیر کروماتوگرافی گازی GC-46 کمپانی Labomed آمریکا

GC-46 Gas Chromatography labomed

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   100,000 - 10,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت ما تعمیرات و کالیبراسیون کروماتوگرافی گازی GC-46 کمپانی Labomed آمریکا را بر عهده دارد. تمامی دستگاه‌های تعمیری و کالیبره شده دارای مهلت تست و ضمانت هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
85,000,000 تومان
تاناکا ( اندیشه تجهیز آریا )
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
100,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
110,000,000 - 135,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
38,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
270,000,000 - 310,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
115,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 18,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 120,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 95,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
270,000,000 - 310,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
370,000,000 - 420,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
38,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
700,000,000 - 820,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
480,000,000 - 520,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...