تعمیر و بازسازی کلیه جک ها و سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک

Repair of all hydraulic and pneumatic cylinders

دسته بندی محصول:  تعمیر و نگهداری

قیمت:   2,000,000 - 20,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ﺗﻌﻣﯾر ، ﺑﺎزﺳﺎزى و ﺳﺎﺧت تجهیزات هیدرولیک، ﭘﻧوﻣﺎﺗﯾﮏ، اﺑزار دﻗﯾق و اﺗوﻣﺎﺳﯾون ﺻﻧﻌﺗﯽ، اﻧواع ﺟﮏ ها، ﯾوﻧﯾت های هیدرولیک صنایع فولاد، اتومبیل و سیمان

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
10,000,000 - 60,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
500,000 - 2,000,000 تومان
همگامان صنعت ایرسا
حداقل سفارش  1
10,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ژوبین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ژوبین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارا الکترونیک ایران نمایندگی تعمیرات غرب سونی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
رکورد تکنیک شارپ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ژوبین
حداقل سفارش  1
100,000 - 250,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
رکورد تکنیک شارپ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارا الکترونیک ایران نمایندگی تعمیرات غرب سونی
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
100,000 - 300,000 تومان
پارس نگر
حداقل سفارش  10
70,000 تومان
ایران تجارت
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارا الکترونیک ایران نمایندگی تعمیرات غرب سونی
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
5,000,000 - 23,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
500,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 3,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...