تعمیر هات پلیت استیرر Agimatic-ED جی پی سلکتا

JP selecta Magnetic stirrer Agimatic-ED

دسته بندی محصول:  تجهیزات گرمایشی آزمایشگاه

قیمت:   100,000 - 7,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت ما تعمیرات و کالیبراسیون هات پلیت استیرر Agimatic-ED جی پی سلکتا را بر عهده دارد. تمامی دستگاه‌های تعمیری و کالیبره شده دارای مهلت تست و ضمانت هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
14,500,000 تومان
ویرا تجهیز اسپادانا
حداقل سفارش  1 دستگاه
70,000,000 - 85,000,000 تومان
آزماگستران اروند
حداقل سفارش  1 دستگاه
280,000,000 - 320,000,000 تومان
آزماگستران اروند
حداقل سفارش  1 دستگاه
19,800,000 - 20,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
850,000,000 - 895,000,000 تومان
آزماگستران اروند
حداقل سفارش  1 دستگاه
900,000,000 - 1,000,000,000 تومان
آزماگستران اروند
حداقل سفارش  1 دستگاه
380,000,000 - 410,000,000 تومان
آزماگستران اروند
حداقل سفارش  1 دستگاه
24,000,000 - 28,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
85,000,000 - 110,000,000 تومان
آزماگستران اروند
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
160,000,000 - 190,000,000 تومان
آزماگستران اروند
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000,000 - 125,000,000 تومان
آزماگستران اروند
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000,000 تومان
ویرا تجهیز اسپادانا
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,500,000 تومان
ویرا تجهیز اسپادانا
حداقل سفارش  1 دستگاه
120,000,000 - 150,000,000 تومان
آزماگستران اروند
حداقل سفارش  1 دستگاه
210,000,000 - 245,000,000 تومان
آزماگستران اروند
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 تومان
ویرا تجهیز اسپادانا
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
16,000,000 - 17,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
90,000,000 - 120,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
11,000,000 - 14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
320,000,000 - 350,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
280,000,000 - 300,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
650,000,000 - 680,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000,000 - 35,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000,000 - 125,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
400,000,000 - 900,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
730,000,000 - 800,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...