تعمیر رفرکتومتر DR6000-T کمپانی kruss آلمان

kruss DR6300 with Peltier sample tempering

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات تحلیلی (آنالیزی)

قیمت:   100,000 - 15,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت ما تعمیرات و کالیبراسیون رفرکتومتر DR6000-T کمپانی kruss آلمان را برعهده دارد. تمامی دستگاه های تعمیری و کالیبره شده دارای مهلت تست و ضمانت هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آرکا صنعت آروین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مگا سیستم سهند
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آرکا صنعت آروین
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
200,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
295,000,000 - 350,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 140,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
1,800,000,000 - 2,300,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 95,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 12,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
190,000,000 - 215,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 25,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 105,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
38,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
140,000,000 - 165,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
88,000,000 - 120,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000,000 - 2,500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
190,000,000 - 215,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
21,000,000 - 33,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
18,000,000 - 28,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  1
21,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
36,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 31,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
120,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
13,000,000 - 15,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...