تست پمپ لوله های لوله کشی شده

pipe test pump

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   600,000 - 4,950,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
تست پمپ لوله های لوله کشی شده 25 تا 1000 بار A-R-M جهت تست فشار انواع لوله

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 تومان
پمپ جت
حداقل سفارش  1 عدد
38,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,847,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
86,988,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,784,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,728,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,688,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
42,588,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,192,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,788,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
40,668,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,752,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,085,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,825,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
40,644,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,220,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
110,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,850,000 - 4,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 1,050,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,800,000 - 2,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,500,000 - 10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 - 1,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,490,000 - 1,690,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,800,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 - 1,150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,910,000 - 5,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
720,000 - 780,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
295,000 - 395,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
220,000 - 290,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,800,000 - 6,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 - 35,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,500,000 - 10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,100,000 - 2,300,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...