ترمومتر پزشکی (تب سنج) هلدپیک HOLD PEAK

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

توقف تولید و فروش

ترمومتر پزشکی (تب سنج) هلدپیک HOLD PEAK جهت سنجش دمای بدن بدون ایجاد تماس با بدن بیمار و در نتیجه کاهش انتقال بیماری این دستگاه با دقت 0.4 درجه سانتیگراد جایگزثین خوبی برای درجه تب است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
9,674,000 - 12,936,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 عدد
655,000 - 855,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
7,600,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,750,000 - 2,250,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
1,450,000 - 1,990,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
270,000 - 300,000 تومان
فروشگاه اینترنتی تاسیسات تهرانی
حداقل سفارش  1 عدد
755,000 - 950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
1,608,000 - 2,136,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,850,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
550,000 - 695,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
240,000 - 295,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
535,000 - 695,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
240,000 - 320,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
925,000 - 1,255,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
5,054,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
398,000 - 485,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
1,540,000 تومان
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 عدد
786,000 - 858,000 تومان
اتوماسیون جنوب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...