ترمومتر پزشکی (تب سنج) هلدپیک HOLD PEAK

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

توقف تولید و فروش

ترمومتر پزشکی (تب سنج) هلدپیک HOLD PEAK جهت سنجش دمای بدن بدون ایجاد تماس با بدن بیمار و در نتیجه کاهش انتقال بیماری این دستگاه با دقت 0.4 درجه سانتیگراد جایگزثین خوبی برای درجه تب است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,800,000 - 4,800,000 تومان
مهندسی نادین طیف
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 3,000,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
4,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
455,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 19,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
750,000 - 2,650,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 تومان
ویرا تجهیز اسپادانا
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
17,000,000 - 26,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
480,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 4,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
8,000,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 25,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
6,400,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
2,275,000 تومان
اتوماسیون جنوب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...