ترمومتر پزشکی (تب سنج) هلدپیک HOLD PEAK

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

توقف تولید و فروش

ترمومتر پزشکی (تب سنج) هلدپیک HOLD PEAK جهت سنجش دمای بدن بدون ایجاد تماس با بدن بیمار و در نتیجه کاهش انتقال بیماری این دستگاه با دقت 0.4 درجه سانتیگراد جایگزثین خوبی برای درجه تب است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
610,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 2,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 - 1,450,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
756,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
860,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
1,350,000 - 2,500,000 تومان
مهندسی نادین طیف
حداقل سفارش  1 عدد
650,000 - 1,550,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
550,000 - 1,650,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 12,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 4,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
8,000,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
306,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
340,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 1,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...