ترمز پله آلومینیومی مدل DM-Double 30

Anti Slip Stair DM-Double 30

دسته بندی محصول:  سایر محصولات ایمنی

قیمت:   135,000 - 150,000 تومان / متر

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
ترمز پله آلومینیومی دوبل و یا ترمز پله غیر سایشی محصولی ایمن برای مکان های پر تردد به شمار می آید.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1 متر
380,000 - 400,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 متر
884,000 - 900,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 متر
40,800 - 41,500 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 متر
780,000 - 800,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1 متر
780,000 - 800,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1 متر
31,200,000 - 32,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 متر
132,000 - 140,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
140,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
240,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
2,700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
1,300,000 - 1,850,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
1,200,000 - 1,400,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
55,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
4,500 - 7,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
480,000 - 580,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر
90,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  4 متر
90,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
165,000 - 175,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
100,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
235,000 - 320,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
85,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
265,000 - 310,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
150,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
45,000 - 55,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...