ترانسفورماتور هسته : 41.17mm

دسته بندی محصول:  ترانسفورماتور ها

توقف تولید و فروش

حداکثر جریان خروجی در این سایز هسته 300الی400میلی آمپر میباشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 3,500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 800,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 6,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 4,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 600,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 900,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 4,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 600,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 400,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 800,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 400,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
700,000 - 3,500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 600,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
800,000 - 3,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...