ترالی پانسمان

Trolley Dressing

دسته بندی محصول:  چرخ دستی و ترولی بیمارستان

قیمت:   7,100,000 - 10,500,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ترالی پانسمان ساخته شده از استنلس استیل 304 نگیر به ابعاد 90*50*80 سانتیمتر در اتاق های تمیز، اتاق های پانسمان، اورژانس و ... قابل استفاده می باشد.دارای سطل زباله عفونی و معمولی استیل ،دارای سفتی باکس


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
8,800,000 - 17,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
6,550,000 - 9,800,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
6,550,000 - 8,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
6,550,000 - 11,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
4,700,000 - 7,200,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
5,600,000 - 10,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
6,600,000 - 15,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
4,500,000 - 7,200,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
4,500,000 - 6,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 9,400,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 8,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
4,500,000 - 7,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
8,550,000 - 10,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 6,700,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
7,800,000 - 10,200,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
5,550,000 - 9,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
3,100,000 - 6,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
2,550,000 - 5,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
5,100,000 - 10,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
5,100,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,500,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
14,500,000 - 24,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,050,000 - 8,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
18,500,000 - 66,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,520,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,520,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,520,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,100,000 - 7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,500,000 - 16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
7,550,000 - 9,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,050,000 - 16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
14,500,000 - 18,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,020,000 - 10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 9,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
29,100,000 - 55,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,500,000 - 43,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,800,000 - 18,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...