ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی کمپانی AND ژاپن

دسته بندی محصول:  ترازوی آزمایشگاه

توقف تولید و فروش

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی کمپانی AND ژاپن با پورت مخصوص اتصال به کامپیوتر باحساسیت 1/.و.01/.و0001/.و 000001/. و قابلیت اندازه گیری تا 3 کیلو گرم

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
4,800,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
900,000,000 - 1,100,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
34,000,000 - 86,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
200,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 94,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 80,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 170,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
160,000,000 - 167,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
112,000,000 - 120,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
110,000,000 - 140,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
24,000,000 - 96,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
5,800,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
200,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...