ترازوی آزمایشگاهی کرن مدل ALJ250-4AM

Kern laboratory scale ALJ250-4AM

دسته بندی محصول:  ترازوی آزمایشگاه

قیمت:   750,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
ترازوی آزمایشگاهی کرن مدل ALJ250-4AMKern laboratory scale ALJ250-4AMتوسط این شرکت ارائه میشود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 - 100,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
90,000,000 - 180,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
45,000,000 - 90,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
65,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
70,000,000 - 160,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
80,000,000 - 90,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
550,000,000 - 650,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 56,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
67,000,000 - 75,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
70,000,000 - 85,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
405,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
315,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
340,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
368,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
455,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
195,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
255,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
305,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
345,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
245,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...