تجهیزات جانبی یونیت‌ های هوادهی Air Blower Ancillaries

دسته بندی محصول:  کمپرسور هوا

توقف تولید و فروش

تجهیزات جانبی یونیت‌ های هوادهی Air Blower Ancillaries ، ساخت کلیه تجهیزات جانبی یونیت های هوادهی دو روتوره دورانی غلطکی مشهور به“Roots”

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
2,400,000 - 2,900,000 تومان
صنایع پیشرو
حداقل سفارش  1 قطعه
2,900,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
2,700,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
10,500,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
6,400,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
3,500,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تولیدی صنایع هوای فشرده ایمن
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 تومان
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000,000 - 400,000,000 تومان
بادرو کمپرسور
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کمپرسور هواسازان آیدین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 قطعه
4,600,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
380,000 تومان
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ایران بوش ( اسدالهی )
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 - 3,500,000 تومان
تاسیسات سناتور
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تولیدی صنایع هوای فشرده ایمن
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کمپرسور هواسازان آیدین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...