تبدیل چهار راهی بوق شیپوری

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات صوتی و تصویری

قیمت:   150,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
برای اتصال چهار شیپور بصورت همزمان به یک یونیت از این تبدیل استفاده می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فناوران انرژی سبز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه محل
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
7,320,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
71,450,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
67,100,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
30,200,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 عدد
13,500,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
3,795,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
11,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
23,500,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه محل
حداقل سفارش  1 عدد
33,500,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
13,350,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
67,000,000 تومان
کنز
حداقل سفارش  1 عدد
155,000 تومان
سازه های امن ژوبین
حداقل سفارش  1 عدد
12,300,000 تومان
کنز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
475,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
220,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
122,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
435,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...