تابلوهای هشدار دهنده خورشیدی

دسته بندی محصول:  علائم راهنمایی

قیمت:   550,000 - 750,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
این تابلوهای بدلیل استفاده از انرژی تجدید پذیر علاوه بر حداقل استفاده از انرژی و سوخت، نقش مهمی را در کاهش تصادفات در ساعات شب در نقاطی که روشنایی خیابانی وجود ندارد ، حتی در معابر شهری ایفا می نماید.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  10
350,000 - 400,000 تومان
هومن شیمی فام
حداقل سفارش  100
60,000 - 70,000 تومان
هومن شیمی فام
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  3000
6,500 - 7,500 تومان
هومن شیمی فام
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
1,700,000 - 1,800,000 تومان
حداقل سفارش  10
75,000 تومان
حداقل سفارش  10
75,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1
120,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  12
180,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1
220,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,300,000 - 1,850,000 تومان
حداقل سفارش  1
650,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش  12
85,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1
480,000 - 580,000 تومان
حداقل سفارش  1
650,000 - 2,100,000 تومان
حداقل سفارش  10
180,000 - 210,000 تومان
حداقل سفارش  50
4,500 - 17,000 تومان
حداقل سفارش  1
950,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  5
60,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  12
55,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  25
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
135,000 - 150,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...