بیمه حوادث همراه با پوشش کرونا ویروس سامان

Accident insurance with corona virus coverage

دسته بندی محصول:  خدمات بیمه ای

قیمت:   65,000 - 644,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
 • 257,000 + تومان
 • 466,000 + تومان
 • 644,000 + تومان
 • 139,000 + تومان
 • 251,000 + تومان
 • 348,000 + تومان
 • 100,000 + تومان
 • 180,000 + تومان
 • 250,000 + تومان
 • 67,000 + تومان
 • 121,000 + تومان
 • 167,000 + تومان
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
بیمه حوادث با پوشش کرونا جهت حمایت از بیماران مبتلا به این بیماری در دوران شیوع این بیماری طراحی گردیده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
400,000 - 250,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
140,000 - 370,000 تومان
بیمه سامان - نمایندگی نائینی کد221
حداقل سفارش  1
436,000 - 3,270,000 تومان
بیمه سامان - نمایندگی نائینی کد221
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1
400,000 - 50,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
بیمه سامان - نمایندگی نائینی کد221
حداقل سفارش  1
25,000 - 50,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
بیمه سامان - نمایندگی نائینی کد221
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 5,500,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
67,000 - 3,090,000 تومان
بیمه سامان - نمایندگی نائینی کد221
حداقل سفارش  1
2,496,000 - 43,280,640 تومان
بیمه سامان - نمایندگی نائینی کد221
حداقل سفارش  1
300,000 - 400,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
30,000 - 150,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
327,000 - 5,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
28,600 - 48,600 تومان
بیمه سامان - نمایندگی نائینی کد221
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1
100,000 - 150,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
350,000 - 4,400,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
بیمه سامان - نمایندگی نائینی کد221
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 1,100,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
610,000 - 17,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
610,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
610,000 - 22,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
240,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
21,000 - 17,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
650,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
16,000 - 37,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
21,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
610,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
610,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
650,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
950,000 - 3,600,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 3,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...