بیمه بازنشستگی سامان

Saman Pension Insurance

دسته بندی محصول:  خدمات بیمه ای

قیمت:   600,000 - 25,000,000 تومان / نفر

حداقل سفارش
+
-
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
با بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان 10 ساله بازنشسته شوید!!با پرداخت روزی 1500 تومان پس از 10سال بازنشته شده و نیز از ابتدا از مزایایی همچون وام بدون ضامن ، سود روز شمار 25%و... بهره مند شوید.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 نفر
30,000 - 5,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1 نفر
350,000 - 8,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1 نفر
150,000 - 1,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 501090
حداقل سفارش  1 نفر
67,000 - 644,000 تومان
بیمه سامان - نمایندگی نائینی کد221
حداقل سفارش  1 نفر
1,000,000 - 3,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1 نفر
10,000,000 - 400,000,000 تومان
بیمه رازی کد نمایندگی 210232
حداقل سفارش  1 نفر
30,000 - 10,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 501090
حداقل سفارش  1 نفر
500,000 - 5,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1 نفر
150,000 - 150,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1 نفر
1,500,000 - 5,500,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1 نفر
50 - 200 تومان
بیمه رازی کد نمایندگی 210232
حداقل سفارش  1 نفر
100,000 - 1,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1 نفر
350,000 - 100,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1 نفر
50,000 - 1,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1 نفر
1,100,000 - 1,100,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1 نفر
1,000,000 - 100,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1 نفر
1,000,000 - 3,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1 نفر
100,000 - 2,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1 نفر
25,000 - 45,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1 نفر
440,000 - 250,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 نفر
30,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
600,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
600,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
20,000 - 17,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
600,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
30,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
80,000 - 11,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
600,000 - 22,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
600,000 - 17,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
300,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
16,000 - 37,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
500,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
53,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
600,000 - 22,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
300,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
600,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
600,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
600,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 نفر
20,000 - 1,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...