بیمه باربری پارسیان

cargo insurance

دسته بندی محصول:  خدمات بیمه ای

قیمت:   150,000 - 1,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت بیمه در مقابل مبلغی که از شما دریافت می‌کند متعهد می‌شود، چنانچه در جریان حمل کالا در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا تلف شده و یا دچار خسارت گردد، زیان وارده را جبران نماید.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
400,000 - 200,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
600,000 - 20,000,000 تومان
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1
60,000 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1
600,000 - 20,000,000 تومان
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1
53,000 - 10,000,000 تومان
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1
25,000 - 2,000,000 تومان
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1
20,000 - 40,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
300,000 - 4,000,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
100,000 - 100,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
195,000 - 3,381,300 تومان
بیمه سامان - نمایندگی نائینی کد221
حداقل سفارش  1
20,000 - 3,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
200,000 - 5,000,000 تومان
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1
50 - 200 تومان
بیمه رازی کد نمایندگی 210232
حداقل سفارش  1
200,000 - 8,000,000 تومان
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1
500,000 - 10,000,000 تومان
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1
20,000 - 1,000,000,000 تومان
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
بیمه سامان - نمایندگی نائینی کد221
حداقل سفارش  1
1,920,000 - 3,762,000 تومان
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1
10,000 - 15,000,000 تومان
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1
500,000 - 15,000,000 تومان
نمایندگی بیمه سامان کد 1143


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
170,000 - 500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 - 1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
30,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
400,000 - 5,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...