بیس کانکتور (تابلویی) خانواده Revos HD مدل 76.440.1535.1

Base for Connector 21

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   1,000,000 - 1,100,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
بیس کانکتور (تابلویی) خانواده Revos HD مدل 76.440.1535.1جنس محفظه آلومینیوم، رنگ خاکستری، سایز 10/15 جهت مغزی 15، نوع بیس (تابلویی) پشت بسته

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 عدد
1,072,000 - 1,103,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
670,000 - 750,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 550,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
480,000 - 550,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,712,000 - 1,761,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,300,000 - 1,350,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
7,718,000 - 7,939,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
753,000 - 775,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
536,000 - 552,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 650,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
140,000 - 145,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 550,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
588,000 - 604,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,480,000 - 1,550,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
823,000 - 846,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 35,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,307,000 - 1,345,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2,100,000 - 2,200,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
700,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 - 950,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 - 1,260,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,100,000 - 1,150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
950,000 - 970,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 - 1,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 - 1,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 620,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,350,000 - 1,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 - 930,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 - 1,260,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,300,000 - 1,350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 1,050,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
970,000 - 1,050,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,320,000 - 1,350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
995,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,490,000 - 1,520,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,300,000 - 1,350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
970,000 - 1,050,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,300,000 - 1,360,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...