بولارد ایمنی 110

دسته بندی محصول:  موانع ترافیکی

قیمت:   350,000 - 500,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
قابل استفاده در خروجی خیابانها و بزرگراهها جهت نمای مسیر بویژه در زمان های ترافیک برای کنترل حرکت خودرو ها و یا راهنمایی رانندگان در مسیرهایی مشخص مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  3
900,000 - 1,980,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5
35,000 - 250,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12
180,000 - 220,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
400,000 - 450,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
105,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10
65,000 - 80,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
1,400,000 - 2,400,000 تومان
حداقل سفارش  5
75,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  12
120,000 - 145,000 تومان
حداقل سفارش  1
135,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10
90,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش  1
950,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  12
55,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,700,000 - 2,100,000 تومان
حداقل سفارش  12
150,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  50
18,000 تومان
حداقل سفارش  5
65,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1
65,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  20
75,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 1,350,000 تومان
حداقل سفارش  12
85,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  10
400,000 - 485,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...