بوجاری لرزشی مدل AMVS

VIBRATING SEPARATOR

دسته بندی محصول:  دستگاه آسیاب آرد

توقف تولید و فروش

بوجاری لرزشی این دستگاه برای جداساز ی انواع غلات بر اساس ابعاد انها طراحی شده است و کارایی بالایی دارد. برای ایجاد لرزش با دو الکتروموتور استفاده شده، تغییر زاویه و لنگها میتوان به نوسان دلخواه رسید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارخانجات صنعتی آرد ماشین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارخانجات صنعتی آرد ماشین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارخانجات صنعتی آرد ماشین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارخانجات صنعتی آرد ماشین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارخانجات صنعتی آرد ماشین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارخانجات صنعتی آرد ماشین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارخانجات صنعتی آرد ماشین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارخانجات صنعتی آرد ماشین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارخانجات صنعتی آرد ماشین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارخانجات صنعتی آرد ماشین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارخانجات صنعتی آرد ماشین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارخانجات صنعتی آرد ماشین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...