بن ماری جوش و سرولوژی درب شیبدار AZONAX سری AZ-WNB مدل WNB14

AZONAX water Bath Boiler and Serology sloping door, Model AZ-WNB14,

دسته بندی محصول:  تجهیزات گرمایشی آزمایشگاه

توقف تولید و فروش

بن ماری جوش و سولوژی آزمایشگاهی به منظورگرم کردن تدریجی و یکنواخت نمودن دمای محلول ها در یک محدوده زمانی خاص مورد استفاده قرار میگیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
400,000 - 2,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
48,000,000 - 60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
280,000,000 - 310,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
850,000,000 - 895,000,000 تومان
آزماگستران اروند
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,500,000 تومان
ویرا تجهیز اسپادانا
حداقل سفارش  1 دستگاه
40,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
210,000,000 - 245,000,000 تومان
آزماگستران اروند
حداقل سفارش  1 دستگاه
44,000,000 - 57,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,500,000 تومان
ویرا تجهیز اسپادانا
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000,000 تومان
ویرا تجهیز اسپادانا
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
160,000,000 - 190,000,000 تومان
آزماگستران اروند
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 تومان
ویرا تجهیز اسپادانا
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
130,000,000 - 180,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
85,000,000 - 110,000,000 تومان
آزماگستران اروند
حداقل سفارش  1 دستگاه
280,000,000 - 320,000,000 تومان
آزماگستران اروند


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
22,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
11,700,000 - 12,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
117,000,000 - 122,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 - 160,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
24,000,000 - 28,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
120,000,000 - 130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
90,000,000 - 99,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...