برنج طارم هاشمی محلی نیزه

دسته بندی محصول:  برنج

توقف تولید و فروش

برنج طارم هاشمی محلی نیزه 100% خالص از مزارع گلچین شده از روستاهای مناطق دابودشت آمل و فریدونکنار در بسته بندی های 10 کیلویی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
97,451 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
101,750 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
246,832 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
248,800 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
184,300 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
92,479 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
249,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
216,870 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
382,800 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
192,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
189,750 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
183,150 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
405,600 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
372,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
363,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
209,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
357,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
401,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
343,200 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
225,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...