بتونیر 750 لیتری دیزل

دسته بندی محصول:  میکسر بتن

توقف تولید و فروش

بتونیر 750 لیتری دیزل تنها بتونیر استاندارد تولید ایران

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
390,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 قطعه
950,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ماشین سازی مترو
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  3 قطعه
توقف تولید و فروش
ایران موتور
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 قطعه
90,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
سبلان برق تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بتون ماشین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...