باند تنیس البو تن یار :: Tanyar

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

توقف تولید و فروش

این محصول جهت حمایت از عضلات و تانودن روی ساعد (تنیس البو) همچنین عضلات داخلی ساعد (گلف البو) طراحی و تهیه شده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
180,000 - 500,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
150,000 - 550,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
7,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
12,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
7,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
250,000 - 550,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
8,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
12,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
12,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
9,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
3,800,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
250,000 - 500,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
7,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
13,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...