باند تنیس البو تن یار :: Tanyar

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

توقف تولید و فروش

این محصول جهت حمایت از عضلات و تانودن روی ساعد (تنیس البو) همچنین عضلات داخلی ساعد (گلف البو) طراحی و تهیه شده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
6,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
4,500,000 - 5,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
162,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
206,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
150,000 - 500,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
113,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
700,000 - 1,500,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
362,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
101,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
114,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
304,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
320,000,000 - 350,000,000 تومان
شفا الکترو پژواک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
348,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
129,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
6,500,000 - 8,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
245,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
140,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
148,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...