اینکودر الترا EL63D50S5/28PB9X6MA.320

ELTRA ENCODER

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

توقف تولید و فروش

اینکودر الترا EL63D50S5/28PB9X6MA.320 باخروجی 50 پالس وساخت شرکت ELTRA ایتالیا میباشد.شرکت فرانگار تبریز نماینده فروش محصولات این شرکت درایران میباشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
500,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
4,800,000 - 6,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
990,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 1,500,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
355,000 - 455,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
450,000 - 535,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
4,950,000 - 61,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
900,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
35,000,000 - 45,000,000 تومان
دانش بنیان کنترل سیستم خاورمیانه (سهامی خاص)
حداقل سفارش  1
4,800,000 - 6,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 8,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
450,000 - 545,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 7,900,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
1,290,000 - 1,690,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 1,500,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
4,400,000 - 5,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 8,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
4,400,000 - 5,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
4,400,000 - 5,000,000 تومان
تولیدی راد دار


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...