اینورتر ماشینی سری Inverter Alpha 1500A

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

قیمت:   500,000 - 8,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
اینورتر ماشینی سری Inverter Alpha 1500A ، اینورتر ماشینی ، فروش انواع اینورتر سینوسی بازرگانی تالی الکتریک


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,200,000 - 1,250,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,416,000 - 3,513,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,600,000 - 1,650,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 1,050,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 1,050,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,300,000 - 1,350,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,756,000 - 2,835,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
816,000 - 840,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
17,000,000 - 17,500,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,350,000 - 1,400,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
900,000 - 930,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,100,000 - 1,150,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,300,000 - 1,350,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
120,000,000 - 150,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 دستگاه
970,000 - 1,050,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
600,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 4,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
600,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 8,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...