اکچویتور یا عملگر برقی مدل JJBCN J3C Electrical Actuator

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

توقف تولید و فروش

اکچویتور یا عملگر برقی مدل JJBCN J3C Electrical Actuator ، عملگر برقی مدل J3C از شرکت JJBCN اسپانیا به همراه پوزیشنر و باتری / J+ J J3C Series 90º Electric Actuators

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 400,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
8,000,000 - 10,000,000 تومان
نیرونوین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
368,490 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 - 20,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...