انبر آلماتور بندی

دسته بندی محصول:  سایر ابزار های دستی

قیمت:   65,000 - 85,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
این انبر برای بستن سیم آلماتور به میلگرد است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
800,000 - 1,050,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
2,250,000 - 2,450,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
4,008,000 - 8,200,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
130,000,000 - 150,000,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  10
30,000 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1
380,000 - 420,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
50,000 - 80,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
10,500,000 - 11,500,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
3,100,000 - 3,400,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
120,000 - 190,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
4,910,000 - 5,800,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 3,300,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
125,000 - 175,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
850,000 - 1,250,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  10
8,500 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 6,800,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
1,250,000 - 1,350,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
1,230,000 - 1,330,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
5,800,000 - 6,300,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
45,000 - 50,000 تومان
ابزار تاسیسات


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
14,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,200 تومان
حداقل سفارش  1
125,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
216,000 تومان
حداقل سفارش  1
135,000 تومان
حداقل سفارش  25
13,500 - 14,500 تومان
حداقل سفارش  1
30,000 تومان
حداقل سفارش  1
15,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,000 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  25
16,500 تومان
حداقل سفارش  4
52,000 تومان
حداقل سفارش  4
60,000 تومان
حداقل سفارش  12
19,500 تومان
حداقل سفارش  12
15,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000 - 45,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...