الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل MB150 پروانه نوریل

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ فشرده‌ی دوپروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
51,720,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,102,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
46,951,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,020,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,718,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
53,352,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,990,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,992,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فولاد صنعت صانعی
حداقل سفارش  1 عدد
14,376,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,890,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,828,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,210,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,280,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,136,500 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...