الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CST550 پروانه چدنی چهار اینچ سه فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ تک‌پروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
79,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
66,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
2,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
139,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
44,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
34,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
59,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
30,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
36,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
224,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
80,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
26,400,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...