الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CS150 پروانه چدنی دو اینچ

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ تک‌پروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
14,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
38,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
36,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان
چین لودر
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
57,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
29,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
58,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
91,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
26,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
18,200,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...