الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CS150 پروانه چدنی دو اینچ

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ تک‌پروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
18,340,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,792,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,604,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
52,404,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,300,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
28,932,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,140,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,028,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,142,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
43,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,672,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
154,177,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
26,295,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,949,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
47,850,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...