الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CM80-200B مونوبلاک

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ های سانتریفیوژ افقی مونوبلاک است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
109,068,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
67,969,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
72,560,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,412,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
39,540,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,774,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,016,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,057,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
28,644,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,484,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
46,788,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
32,016,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,639,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
78,696,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
61,270,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...