الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CM80-160B مونوبلاک

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ های سانتریفیوژ افقی مونوبلاک است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
7,872,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
80,256,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
59,592,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,572,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
73,840,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,296,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,140,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
29,515,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,888,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,972,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,030,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,661,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,032,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,824,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
25,452,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
38,892,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...