الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CB100 پروانه نوریل

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ فشرده‌ی دوپروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
19,368,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
58,228,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,760,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان
تاسیسات سناتور
حداقل سفارش  1 عدد
6,468,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,020,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
51,168,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
68,480,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,915,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,656,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,220,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,864,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,650,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
76,540,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
28,710,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,536,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,140,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...