الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CAM100 پروانه نوریل

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ خودمکش می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
32,580,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,520,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,249,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,456,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,040,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,020,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
66,060,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,040,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,588,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,592,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,950,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
80,484,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,430,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,490,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
32,760,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...