الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 4S260/26 شناور سه‌ فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند‌مرحله‌ای شناور 4 اینچی است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
21,396,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,526,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,780,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
2,840,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,650,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
68,480,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
34,820,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,871,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
66,576,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,017,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
63,468,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,920,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,860,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
39,576,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
74,490,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
49,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
84,049,400 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...