الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 4S260/14 شناور سه‌ فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند‌مرحله‌ای شناور 4 اینچی است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
31,090,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,260,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
40,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
26,160,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,830,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
26,772,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,860,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,740,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
40,890,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
100,510,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,484,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,850,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
48,270,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,990,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,944,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
156,787,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...