الکترو پمپ پنتاکس مدل PM45

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های جا‌به‌جایی مثبت محیطی با پمپ جلویی می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 2,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 عدد
10,079,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
35,070,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,216,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
48,270,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,912,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 عدد
27,948,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
100,116,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
45,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,463,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,336,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,304,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,560,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
183,003,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
157,431,600 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...