الکتروپمپ پنتاکس Pentax مدل CM50-200C مونوبلاک

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ های سانتریفیوژ افقی مونوبلاک است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
76,870,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,695,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
79,060,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,887,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,588,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
40,691,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,310,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,012,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
87,228,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,017,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,350,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
32,940,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
88,332,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,396,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,336,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,452,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...