اف آر پی FRP جهت تقویت سازه های بتنی

دسته بندی محصول:  سایر خدمات ساخت و ساز و مشاوره املاک

توقف تولید و فروش

اف آر پی FRP جهت تقویت سازه های بتنی،مقاوم سازی ،تقویت سازه،الیاف ،رزین،چسب،

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مربع
15,000 - 35,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
9,500 - 13,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
8,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده
حداقل سفارش  1 متر مربع
15,000 - 25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده
حداقل سفارش  1 متر مربع
20,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
15,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
150,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده
حداقل سفارش  1 متر مربع
200 - 1,000 تومان
پویا استیل سپهر
حداقل سفارش  20 متر مربع
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 متر مربع
8,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده
حداقل سفارش  1 متر مربع
15,000 - 25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
15,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000 متر مربع
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...