اسید شویی و رسوب زدایی دیگ بخار و بویلرهای صنعتی

Boiler Acid Wash

دسته بندی محصول:  بویلر

توقف تولید و فروش

اسید سویی و رسوب زدایی دیگ های بخار و بویلرهای صنعتی جهت افزایش راندمان دیگ بخار و حذف رسوب های خورنده از سطح دیگ بخار شرکت فارس بخاران با بیش از 25 سال سابقه در زمینه نگهداری موتورخانه های بخار


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
5,500,000 - 6,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 5,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
3,700,000 - 4,400,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 11,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
4,900,000 - 5,700,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 16,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
4,400,000 - 5,500,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
8,400,000 - 10,200,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 14,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 11,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
4,900,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
3,850,000 - 4,500,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 11,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 6,600,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
8,200,000 - 11,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فولاد ماشین دلیجان
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 13,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
4,700,000 - 5,300,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
3,700,000 - 4,400,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
4,100,000 - 9,000,000 تومان
تولیدی راد دار


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...