استندینگ فریم قابل تنظیم (standing frame)

standing frame for disabled

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

قیمت:   3,500,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
استندینگ فریم قابل تنظیم (standing frame) توسط افراد با ناتوانی خفیف یا ناتوانی شدید مانند آسیب نخاعی، آسیب های مغزی، فلج مغزی، استفاده می شود


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
241,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 - 1,500,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
162,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 - 500,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 عدد
114,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 1,000,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 عدد
126,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
342,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
196,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
140,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
316,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 500,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 عدد
148,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
869,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
231,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
570,000 - 800,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
480,000 - 650,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
304,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
310,000 تومان
هما ویژن طب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
18,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
13,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...