ارزیابی و اعتبارسنجی رسمی و قانونی کمپانی های چینی

Chinese company accreditation

دسته بندی محصول:  سایر خدمات کسب و کار

قیمت:   18,900,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
گزارش عمومی
حقوقی مالی ثبتی و قضایی
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ارزیابی قانونی و رسمی اصالت و اهلیت کمپانی های چینی جهت جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان ایرانی ، جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از عقد قرارداد و خرید از شرکت های چینی توسط تیم حرفه ای و با تجربه و گزارش

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مرکز خدمات آرمان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
رایان سیستم ایرسا
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
رایان سیستم ایرسا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
رایان سیستم ایرسا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
قارتال تجارت ماکو
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1000000 عدد
1,000 - 10,000 تومان
گلسازی کاج
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 7,000,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
رایان سیستم ایرسا
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ماجد هنر
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ماجد هنر
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 عدد
120,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
قارتال تجارت ماکو


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
35,000,000 - 500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
3,500,000 - 7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 - 2,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 - 5,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...