اجرای کاشت میلگرد نمره 32 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

دسته بندی محصول:  خدمات ساخت و ساز

توقف تولید و فروش

اجرای کاشت میلگرد نمره 32 با چسب آلمانی ممو شرکت memo،نصب میلگرد،اجرای میلگرد انتظار،چسب اپوکسی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آلوم کار دینه
حداقل سفارش  200
450,000 - 600,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  200
450,000 - 630,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
توسعه کالبد کهن
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  50
4,000,000 - 4,500,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
‌سازه‌های فضایی پویا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور ژئوتکنیک تهران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع فلزی مرتب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آلوم کار دینه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آلوم کار دینه
حداقل سفارش  1
800,000 - 1,500,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  50
1,500,000 - 2,500,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  200
520,000 - 600,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  100
850,000 - 1,500,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1
500,000 - 1,000,000 تومان
مهندسین مشاور باران خاک و پی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع فلزی مرتب
حداقل سفارش  100
220,000 - 280,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آلوم کار دینه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  12
260,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  12
280,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12
210,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000
95 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000
3,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...