اجرای سقف کاذب تایل نمایان آلومینیومی

دسته بندی محصول:  اجزای سقف شبکه ای

توقف تولید و فروش

اجرای سقف کاذب تایل نمایان آلومینیومی تایل آلومینیومی سازه نمایان با ابعاد 60×60 ، 60×30 و 30×30 ضخامت از 0.5 تا 0.7 میلیمتر ساده و سوراخدار رنگ پودری الکترو استاتیک رباتیک با زیرسازی سپری کلیک


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  200 قطعه
129,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  150 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10 قطعه
30,000 تومان
دکوراسیون زمانی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  100 قطعه
50,000 - 120,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  50 قطعه
185,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پرتو فن
حداقل سفارش  50 قطعه
135,000 - 155,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  30 قطعه
138,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
110,000 - 160,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...