اجرای سقف کاذب تایل نمایان آلومینیومی

دسته بندی محصول:  اجزای سقف شبکه ای

توقف تولید و فروش

اجرای سقف کاذب تایل نمایان آلومینیومی تایل آلومینیومی سازه نمایان با ابعاد 60×60 ، 60×30 و 30×30 ضخامت از 0.5 تا 0.7 میلیمتر ساده و سوراخدار رنگ پودری الکترو استاتیک رباتیک با زیرسازی سپری کلیک


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آق پروفیل گلستان
حداقل سفارش  4 قطعه
توقف تولید و فروش
آسمان نما آبی بوم
حداقل سفارش  10 قطعه
30,000 تومان
دکوراسیون زمانی
حداقل سفارش  200 قطعه
145,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  30 قطعه
138,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  150 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  50 قطعه
124,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع کارتن پلاست نفیس
حداقل سفارش  100 قطعه
50,000 - 120,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  40 قطعه
175,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
110,000 - 160,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...